The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
מתמחה כבר למעלה מ15 בכתיבת סת''ם בהידור ובקדושה לפי כל פרטי ההלכה. כותב אשכנזי - ב''י ואר''י, ספרדי ותימני ניתן להשיג את כל סוגי הסת''ם במגוון רמות שונות ו/או בהזמנה אישית.

שעות פתיחה

09-21