The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
במרכז מתבצע אבחון קצר מועד המאפשר להורים להבין מה בדיוק גורם לילד לפער בין יכולת בהצלחה הפועל. בעקבות כך נבנית תכנית התערבות הכוללת הוראה מתקנת, ליווי הורים, פגישה רב מערכתית בבית הספר, שיחה והדרכת מורים שבקשר עם הילד., הפניה ממוקדת להמשך בירור , פגישת הערכת מצב נוספת תוך חצי שנה. (אפשרי שהתכנית תכלול רק חלק מהאפשרויות- הכל בהתאם לילד ולהורים.) בנוסף מתקיימים במרכז קורסים למורים - הכשרה ייחודית בתחום הוראה מתקנת וכן סדנאות הורים וקאוצינג לבוגרים עם הפרעות קשב או לקות למידה.

שעות פתיחה

ימי שני שלישי ורביעי בין השעות שמונה לארבע, וערבים במידת הצורך