The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

ישיבה גבוהה חקלאית 'נטע ימינך' הוקמה באלול התשע"ח במושב יתיר, מטרת הישיבה לתת מענה לבחורים שמעונינים לשלב חקלאות וישוב הארץ יחד עם לימודי ישיבה. בראש הישיבה עומד הרב בצלאל הגר