"באתי בשביל החינוך, נשארתי כחלק מהקהילה..."

אי שם ... מעבר לספרים ולכיתות, מעבר למתקני השעשועים ולספריות... מעבר להרים ולמדבר, אומרות האגדות ישנו מקום, שהחינוך והערכים בו הם דרך של חיים.... זהו מערך החינוך שבמועצה אזורית הר-חברון. מושקע ומטופח, המהווה 'ספינת הדגל' ומקור גאווה אזורית, קהילתית לתושב ולתלמיד. 

אגף החינוך והמתנ"ס מפעיל את מערך החינוך הפורמאלי בגילאי 0-18, מערך החינוך המשלים (בלתי פורמאלי) והמתנ"ס בכל הגילאים. האגף עוסק בתכנון וביצוע פרויקטים ואחריות ליישומם בתחום המועצה.

תלמידי המועצה האזורית לומדים ב: 19 מעונות יום, 41 גני ילדים, גן משלב, מוסדות חינוך מקומיים ובכ 43 בתי ספר  מוסדות חינוך הפזורים ברחבי הארץ.

מחלקות הסמך מעניקות שרות מקצועי לתושב ולישובים. ישום חוק חינוך ומתן אפשרויות מגוונות לחינוך, לימוד והעשרה. פיתוח ופיקוח בשותפות עם משה"ח על מוסדות החינוך ברשות וגיוס משאבים לפיתוחם.                    

תחומי אחריות

 • גיבוש תכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך וקידום יישומה בשיתוף הנהגות הישובים והציבור.
 • קיום קשר רציף עם משרד החינוך ועם מסגרות החינוך ברשויות שכנות בהם ילדינו לומדים.
 • פיתוח יוזמות חינוכיות ופדגוגיות במערכת החינוך במועצה.
 • תכנון המיפוי והבינוי הפיזי והאסטרטגי של מוסדות החינוך.
 • אחזקת מוסדות חינוך, שיפוצי קיץ - גיוס כספים, קביעת סדרי עדיפויות ותקצוב.
 • הנגשת מוסדות חינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • גיוס והעסקת כוח אדם מקצועי ואיכותי במערכות החינוך.

יחידות באחריות אגף חינוך ומתנ"ס:

 • גיל הרך - מעונות
 • גני ילדים
 • שירות פסיכולוגי
 • חינוך מיוחד
 • ביקור סדיר

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

 בימים א-ה משעה 8:00 עד 16:00.
קבלת קהל בימי שלישי משעה 8:30 עד 16:00 ע"פ תאום טלפוני מראש לקביעת השעה.
ניתן לקבוע פגישה בימים אחרים ע"פ תאום מראש.

דרכי תקשורת:

טלפון: 02-9969114-164
פקס: 02-9969150