בית הספר הינו בית לימוד הרואה את עיקר תפקידו כבית חינוך. כבית חינוך מטרתנו ותפקידנו לטפח תלמיד המודע לעצמו ולחובתו בעולמו, הולך בדרך הטוב והישר ועושה זאת בשמחה על מנת לקדש שם שמיים.

כבית לימוד אנו שואפים לטפח תלמיד בעל ידע בתורת ה' ובתחומי החיים השונים, אוהב ללמוד ומוכשר ללמידה עצמית, כל אחד בדרכו על פי כישוריו ונטיותיו. הערכים עליהם מושתת החינוך נסמכים על תורת ישראל מתוקף היותה הערך העליון בחייו של היהודי המאמין.

"טוב תלמוד תורה עם דרך ארץ" ולפיכך כהשלמה ללימוד התורה וערכיה, אנו רואים חשיבות בהקניית ידע וכלים להכרת עולמו של הקב"ה, בעידוד התלמיד להיות אדם תורם לחברה ולעם תוך מימוש כישוריו בעולם המעשה.

עפ"י העיקרון המנחה של שלמה המלך "חנוך לנער ע"פ דרכו" אנו מעמידים את ההנעה האישית של התלמיד כגורם ראשון המשפיע עליו. ההנעה האישית מתגברת ככל שהתלמיד חש שייכות לסביבה החברתית בה הוא פועל- מוריו וחבריו, ולסביבה הלימודית- תכני הלמידה ודרכי הלמידה.

על מנת ליישם עקרונות חינוכיים אלה ביה"ס שם לו לנגד עיניו מספר מטרות:

  • מפגשים של אהבה- שינוי אופיים של מפגשי מורה תלמיד ממפגשים פורמאליים למפגשים משמעותיים המאפשרים תחושת שייכות, צמיחה והתפתחות אישית של התלמיד.
  • למידה מתוך אהבה- ביה"ס מאפשר לתלמידים ללמוד בדרכים מגוונות שמאפשרות  מימוש יכולותיהם וכישוריהם מתוך הערכה לדרכו הייחודית של כל אחד.
  • תלמיד בעל מכוונות עצמית- ביה"ס שואף לטפח תלמידים שיוכלו להיות עצמאיים בלמידתם ומרחיבי דעת. לשם כך אנו מקנים לילדים כישורי למידה מתאימים.
  • מיקוד למידה- תוכנית הלימודים הבית ספרית מאורגנת סביב יסודות מארגנים ונושאים אינטגרטיביים המאפשרים לתלמיד יכולת שייכות לתכנים השונים הנלמדים.