מי שילדיו עברו וועדת אפיון וזכאות או וועדה רב מקצועית המגדירה צורך מיוחד מוזמן להגיש בקשה לבדיקת זכאות להנגשה פרטנית במוסדות החינוך דרך אגף החינוך.

 

לפרטים ומידע נוספים לחצו כאן

 אשת קשר במועצה: רויטל gil-harach@hrhevron.co.il