מערכת החינוך הבית ספרית ברשות המועצה האזורית הר-חברון כוללת   2   בתי ספר יסודיים ממ"ד, שהינם מגווניםבאפיונם ובהשתייכותם ובהם לומדים כ- 640 תלמידים.ומספר בתי ספר פרטיים מוכרים ושאינם רשמיים בישובים, סוסיא, מעלה חבר ועתניאל. 

 • בית ספר הממ"ד האזורי סוסיא (כולל: חטיבת נריה)
 • בית ספר דביר - בעתניאל
 • בית ספר מפת"ן, בית חג"י

המועצה מתקצבת את כל בתי הספר בהשתתפויות חינוך. מלווה את הפעילות ומובילה את הצלחתם החינוכית ערכית. בכל בתי הספר מתקיימים חוגי העשרה (קרן קר"ב) ופרויקט ההזנה - בשעות הבוקר, הממומנים על ידי ההורים והמועצה.

מערכת החינוך היסודי והעל יסודי משולבת ברשויות השכנות אליהן מוסעים תלמידי היישובים הסמוכים.    בתי הספר היסודיים מ"מ וממ"ד, בתי-ספר תיכוניים , מגוונים באפיונם ובהשתייכותם ובהם לומדים כ- 650 תלמידים. 

חלוקת בתי הספר היסודיים והעל יסודיים  ליישובים ברשויות סמוכות: 

 • במיתר: בבתי ספר היסודיים מ"מ – פסגות ואמית .  ממ"ד – חמדת  וחט"ב מיתרים.   
 • בקריית ארבע: בתי ספר הממ"ד בנים ובנות  ות"ת , חט"ב ביתק"א ובאולפנא                             
 • בקריית גת: בתי הספר היסודי – בן גוריון , חט"ב ותיכון – בתיכון חדש.       
 • בבאר-שבע: בית הספר התיכון – עמל 1 / מקיף ז (כיתות יא-יב).

מערכת החינוך העל יסודי בשילוב רשויות סמוכות ובהתאמה לאזורי המיפוי המאושרים על-ידי משרד החינוך ואוריינטציה מקומית יישובית.

בתחום המועצה 3 בתי ספר על יסודיים מזרמים שונים ("מוכר שאינו רשמי"), בית-ספר מקצועי וישיבות.

פעילויות:
הפעלת "השילוב האזורי" בין שני בתי הספר המקומיים ובתי הספר הקולטים את תלמידי הר-חברון, במטרה למצות את הצרכים במגוון אפשרויות הבחירה של תלמידי היישובים.   תלמידי רוב מוסדות החינוך בהר-חברון מוסעים מידי יום למסגרות החינוך השונות במערך מסועף ובטיחותי של הסעות.

 

תמצית היעדים לבתי ספר יסודיים לשנת הלימודים:

 • הפעלה ערכית ושגרתית מלאה בעשייה מגוונת במסגרת - יום לימודים מלא.
 • שילוב מירב השונות במסגרת בתי הספר.
 • חיזוק פעילות ביה"ס.
 • העמקת החינוך הטכנולוג, האמוני והערכי.
 • ניהול עצמי - יישום הפן הכלכלי – כעוצמה ומנוף ערכי.
 • טיפוח וליווי אישי של המנהלים והכשרתם לקבלת אחריות.
 • גיבוש נוהלי ההעברה והעבודה מול גזברות המועצה ומחלקת החינוך.
 • גיוס משאבים.
 • מימוש פרויקט חונכות.
 • טיפוח השתלמויות, חדרי המורים וכלליות לצרכי האזור והמערכות.
   

ביקור סדיר - סיוע וליווי:

סיוע לתלמיד ולהורה בחשיבה ומציאת מערכת חינוכית המציעה פתרונות חינוכיים ולימודיים ברמה גבוהה לילדיהם ולילדי המועצה עד סיום כיתה י"ב.  
מערך ביקור סדיר, נותן שירות 'צמוד' להורים ולמערכות החינוך בשאיפה ל "אפס נשירה" עד סיום י"ב. (לפרטים על מערך הסיוע - ביקור סדיר)