יום שלישי כ"ו תמוז תשפ"א | ‏06 יולי 2021

תושבים יקרים

שלום וברכה.

הנדון: הודעה על כוונה לשינוי תעריפי ארנונה לשנת 2022 

 

בהתאם להוראת סעיף 9 (ב) (2) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) תשנ"ג-1992, מובא לידיעתכם כי ביום 17.2.19 החליטה מועצה אזורית הר חברון לאשר צו ארנונה לשנת 2022 ,במסגרתו יעודכנו התעריפים בסיווגים המפורטים להלן, העלאה בצו הארנונה למגורים בשיעור של 1.92%, העלאה לכלל הסיווגים למעט המגורים 7.5% בכפוף לקבלת אישורי שרי הפנים והאוצר: 

 

 

שמות תעריפים ומספר

תעריף ארנונה מאושר 2022 

 

תעריפי ארנונה מבוקש 2022 כפוף לאישור השרים *

         

מגורים

101

39.89

   

משרדים שירותים מסחר בידור ופנאי

201

82.22

 

86.72

מבנים המשמשים כמרכזיות טלפון

202

307.69

 

324.54

מבנים ומתקנים המשמשים לאגירה, שאיבה או דחיפת מים, לתחנת טרנספורמציה, גז ודלקים

202

75.81

 

79.96

מבנים המשמשים לתחנת ממסר ו/או אמצעי קשר שונים לשימוש מסחרי, כולל בסיסי האנטנה לצרכי מימסר

203

432.69

 

456.38

מבנה תעשייה מאוכלס

301

40.03

 

42.22

שטח מתקני מחצבה

302

29.92

 

31.56

מחצבות

302.1

29.55

 

31.17

מבנה מלאכה

401

53.99

 

56.95

מוסכים

402

54.00

 

56.96

אדמה חקלאית

505

0.03

 

0.032

אדמה תפוסה על ידי מבנים לגידול בעלי חיים

606

1.92

 

2.02

שטח קרקע המגודר או מוחזק יחד עם מבנה המשמש למרכזיות טלפון

609

40.28

 

42.48

שטח קרקע המגודר או מוחזק יחד עם מבנה המשמש לאגירה, שאיבה או דחיפת מים, לתחנת טרנספורמציה, גז ודלקים

610

21.48

 

22.66

שטח קרקע המגודר או מוחזק יחד עם מבנה המשמש לתחנת ממסר, ו/או אמצעי קשר שונים לשימוש מסחרי

610

40.28

 

42.48

קרקע תפוסה שאין לה סיווג מיוחד במקום אחר בהודעה זו

611

36.51

 

38.51

קרקע תפוסה למטרת תעשייה באזור התעשייה מיתרים

612    

5.471


 
 

5.77

מבני עזר למשק חקלאי, לרבות מחסנים וסככות

701

17.92

 

18.90

מבנים המשמשים לגידול בעלי חיים

702

2.85

 

3.01

מבנים קלים המשמשים כחממות או בתי צמיחה

703

2.85

 

3.01

מירס

מירס תקשורת

400.23

 

422.14

אדמת בניין 

אדמת בניין

8.51

 

8.98

מערכת סולארית על גג נכס 

       

א. לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם

704 א'

0.69

 

0.73

ב. לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם

704 א'

0.34

 

0.36

ג. לכל מ"ר שמעל 2 דונם

704 א'

0.175

 

0.18

מערכת סולארית שאינה גל גג נכס

       

א. בשטח של עד 10 דונם

704 ב'

2.77

 

2.92

ב. לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם

704 ב'

1.44

 

1.52

ג. לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

704 ב'

0.69

 

0.73

ד. לכל מ"ר שמעל 750 דונם

704 ב'

0.35

 

0.37

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית 

       

א. בשטח של עד 10 דונם

704 ג'

2.77

 

2.92

ב. לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם

704 ג'

1.44

 

1.52

ג. לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

704 ג'

0.69

 

0.73

ד. לכל מ"ר שמעל 750 דונם

704 ג'

0.35

 

0.37

בנקים וחברות ביטוח 

204

515.95

 

544.22

תחנת דלק  

       

מבנה  וסככות

205 א'

108.55

 

114.50

קרקע

205 ב'

21.41

 

22.58


 

*  המועצה  פועלת לקבלת אישור שרי הפנים והאוצר לשינוי הנ"ל, השינוי כפוף  לאישור השרים.

 

במידה והשינוי יאושר יהיה תוקפו החל מתאריך 1.1.2022. 

 

  בכבוד רב, 

    מועצה אזורית הר חברון