מדינת ישראל

                                                         משרד הפנים- לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

הודעת בחירות אשכולות

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 20:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00

מזכירות

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  אשכולות ביתנו וסימונה הוא ב

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

חיים ברק

1978

אשכולות

2

גמליאל אמיר

1962

אשכולות

3

שלום יוסף

1963

אשכולות

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                            יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                      מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                                                    מדינת ישראל

                                                                  משרד הפנים

                                                 לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות חגי

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 20:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00

מזכירות

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  יחד וסימנה הוא חג

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

טל ראובן

1974

חגי

2

קץ יחזיקיהו

1967

חגי

3

קץ אורית

1967

חגי

 

 

8.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

9.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                           יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                     מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                                            מדינת ישראל

                                                                    משרד הפנים

                                                   לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות טנא

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 22:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00 

מועדון

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  טנא שלנו וסימנה הוא ט

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

שראל יאיר

1983

טנא

2

ישראל טוב

1978

טנא

3

רטס צילה

1980

טנא

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                          יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                    מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                                                      מדינת ישראל

                                                                  משרד הפנים

                                                  לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות כרמל

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 20:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00

אולם שמחות

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  כרמל שלי וסימנה הוא כר

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

דותן דרור

1980

כרמל

2

כהנא יעקב

1972

כרמל

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                            יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                       מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                              מדינת ישראל

                                                         משרד הפנים

                                          לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות מעון

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 20:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00

מזכירות

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  עתיד להר וסימנה הוא מנ

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

פולק יאיר

1980

מעון

2

נתן מלכה

1981

מעון

3

רבינוביץ יוסף

1987

מעון

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                           יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                     מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                                         מדינת ישראל

                                                                משרד הפנים

                                                 לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות נגוהות

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 20:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00

ספרית נגוהות

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  נוגעים בעתיד וסימנה הוא נג

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

מעודה רעות

1986

נגוהות

2

לוי אבשלום

1960

נגוהות

3

קרקובר נחמיה

1975

נגוהות

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                            יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                      מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                                        מדינת ישראל

                                                                משרד הפנים

                                               לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות סוסיה

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 22:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00 

מזכירות

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  אוהב ישראל וסימנה הוא כן

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

מובשוביץ אלעד

1983

סוסיה

2

שויבר חיבר

1970

סוסיה

3

אליאסיאן אבנר

1977

סוסיה

4

אלמליח איתי

1980

סוסיא

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                            יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                      מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                                        מדינת ישראל

                                                                משרד הפנים

                                               לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות עתניאל

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 22:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00 

אולם חברים

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  שלם וסימנה הוא ש

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

שלם אברהם

1985

עתניאל

2

מנצור אווה

1967

עתניאל

3

בן שבת שלום

1983

עתניאל

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                          יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                     מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                                                    מדינת ישראל

                                                                 משרד הפנים

                                                   לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות פני חבר

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 20:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00

ספריה

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  חבר וסימנה הוא חב

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

צביאל שמואל

1964

פני חבר

2

אריאל גדעון

1963

פני חבר

3

קליין יגאל

1978

פני חבר

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                            יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                      מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                                                             מדינת ישראל

                                                                    משרד הפנים

                                                  לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות שמעה

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 22:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00

מזכירות

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  רשימת שמעה וסימנה הוא שר

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

נח שגית

1972

שמעה

2

סויסה דוד

1974

שמעה

3

חדד אבנר

1974

שמעה

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                          יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                    מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                              מדינת ישראל

                                                         משרד הפנים

                                          לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות שני

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 20:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00

מועדון פיס

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  ביחד בשני וסימנה הוא שנ

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

פוליאקוב נעמה

1987

שני

2

שורץ שי

1983

שני

3

אדרי אתי

1968

שני

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                            יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                      מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

 

                                                                                                              מדינת ישראל

                                                         משרד הפנים

                                          לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

‏ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

המועצה האזורית הר חברון

 

הודעת בחירות תלם

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

 1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון.

 

2.             לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

 (1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                    

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 1.       שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 20:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

4.             הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00

מזכירות

 

 

5.             מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפה יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

 

6.          לקראת הבחירות למועצה הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה.

רשימה שהכינוי שלה הוא  אחדות וסימנה הוא א

המועמדים ברשימה זו הם:

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

הראל מכאל

1980

תלם

2

קליין ישי

1987

תלם

3

ונונו שמעון

1975

תלם

 

 

7.             צורת פתקי ההצבעה:                               

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

8.             מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

                                                                                                                                                      יניב בן דוד

                                                                                                                                                     מנהל הבחירות

                                                                                             מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.