מדינת ישראל

                                                         משרד הפנים

                                          לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

ט"ו חשון תשע"ט

‏24 אוקטובר 2018

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות, התשל"ט- 1979

 

המועצה האזורית הר חברון

הודעת בחירות מצדות יהודה

 

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958 / סעיף 26 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן:

  1. ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית הר חברון כמו כן יתקיימו ביום זה בתחום האזור מצדות יהודה בחירות למועצה וכן לוועד המקומי .
  2. מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא 1.

 

  1. לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

(1)

שם המועמד             לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

אדר שושנה

1959

שמעה

פריינטה שלמה אדורה 

נהרי טל       שמעה

 

                                                                     

 (2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו

דמרי יוחאי 

1965

עתניאל

קופלנד יואל         עתניאל

 

 

 

 

4.              לקראת הבחירות למועצה הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:

 

(1)             רשימה שהכינוי שלה הוא בית יתיר וסימנה הוא בי

בא כוח הרשימה הוא בן גירא יעקב

מ"מ בא כוח הרשימה הוא אביגזר רועי

                  המועמדים ברשימה זו הם:

 

 

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

בין גירא יעקב

1988

מצדות יהודה

2

אביגזר רועי

1979

מצדות יהודה

3

שרחטון ידעיה

1989

מצדות יהודה

4

בנימין אברהם

1988

מצדות יהודה

 

                             

 

(2) רשימה שהכינוי שלה הוא יתיר עין טובה וסימנה הוא יע

בא כוח הרשימה הוא מלכה אהרון

מ"מ בא כוח הרשימה הוא שכטר אליהו

                  המועמדים ברשימה זו הם:

 

 

 

מס' סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1

מלכה אהרון

1980

מצדות יהודה

2

שכטר אליהו

1960

מצדות יהודה

3

שכנר רון

1952

מצדות יהודה

 

                             

                 ]            

5.              שעות ההצבעה יהיו משעה 7:00 עד שעה 20:00

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

6.              הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:

 

מס' הקלפי

מקום הקלפי

1.00

מועדון

 

 

7.              מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 

צבע מעטפות יהיה כלהלן:

 

מעטפות ההצבעה לראש המועצה - צבע צהוב;

מעטפות ההצבעה למועצה - צבע לבן;

 

8.              צורת פתקי ההצבעה:                                     

 

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ 7 X 10 ס"מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

מועצה

לבן

כ 7 X 10 ס"מ

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה מתחת לאות(תיות)

עברית או ערבית ועברית

שחור

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה או אך ורק את אות רשימת המועמדים או האות והכינוי של הרשימה. הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות. אם יצוין כינוי הרשימה בלבד (ללא האות) - הפתק ייפסל.

 

9.              מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר יניב בן דוד ומשרדו נמצא במועצה אזורית הר חברון.

 

                                                                                                                                                                 יניב בן דוד

 

                                                                                                                                                מנהל הבחירות

                                                                                      מועצה האזורית הר חברון

      העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.