ישיבה גבוהה חקלאית ''נטע ימינך'' הוקמה באלול התשע"ח ביישוב בית יתיר

 מטרת הישיבה לתת מענה לבחורים שמעוניינים לשלב חקלאות וישוב הארץ יחד עם לימודי ישיבה.

בראש הישיבה עומד הרב בצלאל הגר.

ליצירת קשר: 058-7710451 // 054-6727296  

yakirsiani1@gmail.com