מהי מנהיגות עצמית?

אדם המנהיג את עצמו הוא אדם הלוקח אחריות מוחלטת על בחירותיו,על התנהגותו, על דיבורו ועל מעשיו, ונמצא בתהליך תמידי של הגברת המודעות העצמית שלו, שאיפה להוסיף טוב, הכרות עם כוחותיו וכישרונותיו וכן עם חולשותיו.

אנו, צוות ביה"ס, , חרטנו על דיגלנו לסייע לתלמידנו לבנות לעצמם אישיות המנהיגה את עצמה. כך נאפשר לתלמידינו פתח לעשייה משמעותית במעגלים שילכו ויתרחבו בע"ה ויכולים בעתיד אף להנהיג אחרים ולהשפיע על החברה כולה.

תכנית העבודה שלנו מורכבת מכמה חלקים, ראשיתה בהשתלמות משותפת לצוות ביה"ס ולאחר מכן בניית מערכים בתוך הכיתות לבניין אישיותו של כל תלמיד.

 

למידה גמישה

יום לימודים גמיש הוא כלי שמטרותיו העיקריות הן:

  • פיתוח לומד עצמאי.
  • פיתוח מכוונות עצמית.
  • ניתוב הלמידה בהתאם לצורכי התלמידים.
  • בכלליות – שיפור החוויה הבית ספרית.

המטרות והיעדים בלמידה הגמישה ברורים ביותר. הגמישות מתבטאת בזמן הלמידה, אך קודם לה, ארגון וסדר של המורה המגדיר יעדים לטווח קצר וארוך. המורה מארגן חומרי למידה התואמים את השוני והגוון של תלמידיו ברמתם הקוגניטיבית והרגשית.

היום הגמיש מוכן מראש לפרטי פרטיו, אין מקום לאלתור. מושקעת מחשבה ועבודת הכנה כדי לתת מענה לאינטליגנציות השונות ולחריגות האינטלקטואלית , תוך מחויבות לתוכנית הלימודים.

שלוש שיטות הוראה הכפופות לארגון הזמן: עבודה פרטנית, עבודה בקבוצות, ולימוד במליאה.  למידה גמישה מכניסה מושג חדש "בחירה". התלמיד בוחר כיצד לארגן את יומו. מוצגות בפניו: משימות חובה, משימות אתגר ומשימות בחירה. התלמיד לוקח אחריות על הלמידה ובוחר במה להתחיל ובמה להתמקד. חובתו ידועה – לסיים בסוף פרק הזמן  שהוקצב במשימות חובה, ולבחור מספר משימות שהוגדר מראש ממשימות הבחירה

יש לסיים תחילה את מטלות החובה ואח"כ ניתן לעסוק בבחירה. מטלות הבחירה מקיימות זיקה  לחומר הלימודים. הן מאפשרות למידה והתנסות יצירתית תוך מתן ביטוי לאינטליגנציות השונות.

מטלות האתגר מאפשרות לילד החריג בכישוריו הקוגניטיביים לבוא על סיפוקו, להצעיד אותו קדימה, ומאפשרות לכלל הילדים להשלים מטלותיהם בתחושת סיפוק והצלחה.