"ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים...באהבה"  (מתוך התפילה)

מינהל החינוך במועצה האזורית הר-חברון מאגד תחתיו את המחלקות העוסקות בחינוך הפורמאלי והמשלים, פעילויות העשרה וקידום, פעילות לילדים ומבוגרים, השתלמויות אנשי חינוך והורים, ביקור סדיר, פעילויות התנדבות וחינוך מיוחד ומפעיל את פעילויות המתנ"ס - לילדים, נוער, ספורט, תרבות ואמנות, מערכת הפועלת כקונצרן ערכי המשלב - גיל הרך, גני ילדים, בתי ספר יסודיים ובתי ספר עליסודיים (חיצוניים). בנוסף פועלים במסגרת מחלקת החינוך שפ"י - שירות פסיכולוגי חינוכי, ומחלקת מחשוב.


חזון האגף:

לקיים, לחדש וליצור מסגרות ותנאים אידיאליים, להקנות ערכים וידע, תרבות, חינוך, העצמה ועוצמה לקהילות יישובי הר-חברון המתפתחות, לילדים – לנוער – למבוגרים. בשיתוף תושבים, מנהלי מוסדות חינוך, אנשי חינוך, מערכות היישובים ומתנדבים.

מינהל החינוך והמתנ"ס פועלים במטרה לקדם את מטרות מערכתהחינוך הפורמאלי והלא-פורמאלי (המשלים) בהר חברון, בשאיפה להפכה למערכת איכותית וערכית, מערכת מתקדמת המסייעת לתושב, ומעצימה את הקהילות.