נהלי הסעות חריגות ותח"צ

בגרויות – עד תאריך 20.6 לא ישלחו הסעות חריגות לתלמידים שנבחנים בבגרויות שמתחילות לפני השעה 12:00, התלמידים ייסעו בהסעת בוקר.

לבגרות שמתקיימות לאחר השעה 12:00 ייסע התלמיד בהסעהתח"צ בטווח השעתיים  לפניאחרי. רק במקרה שאין בטווח השעתיים הסעהתח", תאושר הסעה חריגה.

לאחר תאריך ה20.6 זכאי התלמיד להסעה על חשבון משרד החינוך לכלל הבגרויות

תגבורי בגרויות – אין הסעות חריגות אלא אם אין תח"צ בכלל ומדובר בקבוצה של מעל ל-3 תלמידים ואז תוגש בקשה בידי נציג הישוב לוועדת הסעות חריגות.

אם מאושרת הסעה חריגה: שליש מעלות ההסעה ישולם על ידי ההורים, עד 30 ₪ להורה.

מגמות חריגות – יש לנסוע בתח"צ ולקבל החזר, בכפוף לאישור הועדה הפדגוגית של המועצה. במידת הצורך יתקיים דיון בוועדת הסעות חריגות של המועצה.

חזרה מטיולים – יש הסעה חריגה, קו מאסף שעובר בכל הישובים.

 

החזרי תח"צ 

החזרי תח"צ מקבל רק תלמיד שנוסע באישור המועצה לאזור המיפוי שלו ללא הסעה.

מקרים חריגים יהיו אך ורק באישור של הוועדה הפדגוגית במועצה.

תלמיד יקבל החזרי נסיעות בתנאים הבאים –

  1. התלמיד נוסע לבית הספר שהוגדר כאזור המיפוי שלו בלבד.
  2. לתלמיד אין הסעה בטווח השעה וחצי לזמן הגעתו לבית הספר.
  3. החזרי הנסיעות יוגשו על טופס ממוחשב אחיד שיופיע באתר המועצה, את הטופס יש למלא באתר המועצה עד סוף אוקטובר.
  4. החזרי הנסיעות יועברו להורים בחודשים הבאים – ינואר, אפריל, יולי.

 

מקרים חריגים לדיון בוועדה הפדגוגית–

  • אם שובץ התלמיד, בעזרת הקב"ס, בבית ספר שאינו אזור המיפוי הרשמי שלו, יגיע הנושא לדיון בוועדה וזו תחליט אם לאשר את החזרי הנסיעות לפי הצורך.