מדיניות המחלקה לגיל הרך, נשענת על מדיניות המועצה שיש לשמור עד כמה שניתן על שגרה בכל עת. בשעת חירום, (על פי הגדרה) יפעלו המערכות באופן הבא:

1. תצא הודעה ממועצה אזורית הר חברון כי מסגרות החינוך יפעלו במתכונת חירום.
2. בעלי התפקידים במסגרות החינוך ירכזו נתונים להערכת מצב בהתאם לאפשרויות ששעת החירום מאפשרת.
3. מחלקת הגיל הרך תבצע הערכת מצב אינדיווידואלית עבור כל יישוב בשיתוף אנשי המקצוע ביישוב ותגזור מכך משמעויות ופתרונות מתאימים להפעלת המסגרת בחירום.
מתכונת חירום משמעותה אפשרות לצמצום בכוח אדם, שינויים בהרכב הצוותים והקבוצות, שינויים בזמני פעילות המסגרת, צמצום תפוסת ילדים ו/או שינוי מיקום הפעילות ואף סגירת המסגרת.
4. בהתאם להחלטות על אופן פתיחת המסגרות בגנים, הצהרונים ובמעונות על בעלי התפקידים ביישוב להוציא הודעת עדכון להורים.