בשנת תשנ"ח זכה ביה"ס בפרס החינוך הדתי על:

 • קבלת כל התלמידים המגיעים מכל ישובי המועצה האזורית הר חברון, כולל תלמידים עם פיגור
 • ותלמידים עם תסמונת דאון.
 • העמקה והרחבת לימודי היהדות והוראתם בשיטות ייחודיות המגבירות את חיבתם של התלמידים לנושאים הנלמדים.
 • כתיבת תוכנית לימודים בית ספרית בצורת "למידת חקר" והוראה אינטגרטיבית המבוססת על מגוון מיומנויות.
 • התייחסות ייחודית ומקצועית לכלל התלמידים ובפרט לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לרצון הקהילה במועצה האזורית הר חברון.

 

בשנת תשס"ה זכה ביה"ס בפרס החינוך הארצי על:

 • על ניסוח "אני מאמין" בית ספרי המשמש נק' מוצא לכל תהליכי המוסד.עושר של יוזמות ייחודיות המעודדות יצירתיות וביטוי אישי והמאפשרות ערוצי למידה שונים.
 • ניהול מוסד בעל מחויבות למתן מסגרת לכל תלמידי האזור.התאמת תוכניות לימודים,דרכי הוראה וכלי הערכה שונים המתאימים לתלמידים ולצרכיהם המגוונים .
 • טיפוח סביבת למידה אסתטית,מגוונת ועשירה במרחבי פעילות. התמודדות ראויה לציון עם אתגרים הקשורים במיקומו הרגיש של ביה"ס מבחינה ביטחונית.
  הפעלת תוכנית טיולים המביאה לידי ביטוי את הקשר בין תורת ישראל,עם ישראל וארץ ישראל.
 • השקעה יוצאת דופן בשיפור האקלים הבי"ס, חדשנות ויצירתיות

בהפעלת תוכנית הניסוי "מפגשים של אהבה".