פינוי מטופל אובדני או מטופל עם חשד להפרעה נפשית מגבילה