הודעות מועצה דתית

לכבוד

רבני הישובים

שלום וברכה!

 

שימו לב –בהתאם להנחיות שניתנו ע"י משרד הבריאות ובהנחיית המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל

   מקוואות (רלוונטי למקוואות גברים ומקוואות נשים)

 שהות של עד 10 אנשים באזור ההמתנה ובתנאי שמתאפשר מרחק של 2 מטר מאדם לאדם.

 רק אדם אחד באזור הטבילה.

 כמות כלור במים על פי תקן משרד הבריאות.

 על הבלנים / בלניות להקפיד על מיגון אישי.

 חל איסור לאפשר טבילה במקוואות לאנשים הנדרשים להיות בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 חל איסור לאפשר לאנשים שאינם חשים טוב לטבול במקווה.

 

   תפילות / בתי כנסת:

ניתן להתקהל עד 10 אנשים בלבד כאשר יש מרחק של שני מטר מאדם לאדם לצורך קיום תפילות במניין.

יש לתת עדיפות לקיום המניינים בשטח פתוח.

 

בכבוד ובברכה

מועצה דתית

הר חברון