הנחיות להכנסת פועלים

הנחיות כניסת פועלים החל מיום ראשון  22/3

*יישובים* - תותר כניסת פועלים עד גיל 50 לתחומים הבאים. 
א. תברואת יישוב - נקיון יישוב, פינוי זבל, ביוב וכדומה.
ב. שירותים חיוניים - מכולות, שירותי מזון, ירקניות, סופרים.
ג. שירותי רפואה 
ד. סיעוד.
ה. חקלאות
*לא תותר כניסה ליישובים*
א. בניה ושיפוצים. 
ב. משקי בית: גינון ונקיון.

*אזורי תעשיה*
רידוד התעסוקה לכדי 30% עובדים פעילים,  איסור התכנסות וכו כפי הנחיות משרד התעשיה.
תתכן אכיפה עי משטרת ישראל.

מפעלים חיוניים ימשיכו לעבוד כרגיל. הגדרת מפעל חיוני כפי שיוגדר ע"י רח"ל. 

לא מאושרת לינה ביישובים או באזורי התעשייה.

לא מאושרת כניסה של פועלים מנפת בית לחם לפי הרשימה שהופצה (במידה ויהיו מקומות נוספים - נעדכן) הוזנו מניעות בזאב לבן

בנושא תנועה בצירים*-כפופים באופן מלא להנחיות שניתנו ע"י הדרג המדיני. 
משמע (על פניו) - הגעה לעבודה, רכישת מוצרי מזון,  טיפולים רפואיים.
אכיפה צפוייה להתקיים למפרי בידוד והתכנסויות.