אגף חינוך ומתנ"ס

"באתי בשביל החינוך, נשארתי כחלק מהקהילה..."

אי שם ... מעבר לספרים ולכיתות, מעבר למתקני השעשועים ולספריות... מעבר להרים ולמדבר, אומרות האגדות ישנו מקום, שהחינוך והערכים בו הם דרך של חיים.... זהו מערך החינוך שבמועצה אזורית הר-חברון. מושקע ומטופח, המהווה 'ספינת הדגל' ומקור גאווה אזורית, קהילתית לתושב ולתלמיד. 

אגף החינוך והמתנ"ס מפעיל את מערך החינוך הפורמאלי בגילאי 0-18, מערך החינוך המשלים (בלתי פורמאלי) והמתנ"ס בכל הגילאים. האגף עוסק בתכנון וביצוע פרויקטים ואחריות ליישומם בתחום המועצה.

תלמידי המועצה האזורית לומדים ב: 19 מעונות יום, 41 גני ילדים, גן משלב, מוסדות חינוך מקומיים ובכ 43 בתי ספר  מוסדות חינוך הפזורים ברחבי הארץ.

מחלקות הסמך מעניקות שרות מקצועי לתושב ולישובים. ישום חוק חינוך ומתן אפשרויות מגוונות לחינוך, לימוד והעשרה. פיתוח ופיקוח בשותפות עם משה"ח על מוסדות החינוך ברשות וגיוס משאבים לפיתוחם.

המתנ"ס - עמותה הפועלת כגוף מקצועי ערכי ועצמאי, המשלב כוחות מקומיים וארציים - שותפות של המוא"ז, מתנדבים והחברה למתנ"סים להפעלה מקצועית של מסגרות תרבות ופנאי לכלל תושבי הר-חברון. 

                       "ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים..."(מתוך התפילה)   

מכתב להורי מוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

 

דרכי תקשורת:

טלפון: 02-9969114-164
פקס: 02-9969150

 

מנהל: חיליק גוטמן                                                                                                                                                                           

מזכירת המחלקה לחינוך: עפרה יצחק

מזכירת המתנ"ס: מאירה בכר

 

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

עפרה ומאירה נמצאות בימים א-ה משעה 8:00 עד 16:00.
קבלת קהל בימי שלישי משעה 8:30 עד 16:00 ע"פ תאום טלפוני מראש לקביעת השעה.
ניתן לקבוע פגישה בימים אחרים ע"פ תאום מראש.

 

 

רשימת דואר אלקטרוני לפי תפקידים

תפקיד שם דוא"ל
מנהל חליק גוטמן hilikg@hrhevron.co.il
מנהלנית כרמית טולדנו carmit@hrhevron.co.il
מזכירה/ חינוך עפרה יצחק ofra@hrhevron.co.il
מזכירה / מתנ"ס מאירה בכר meira@hrhevron.co.il
מנהלת השפ"ח גל תמים סיקולר galts@hrhevron.co.il
מנהל מחלקת ספורט    
רכזת צהרוני ניצנים אשרת שלם oshrat@hrhevron.co.il
פסיכולוגית יוכי קלמנזון yochyk@hrhevron.co.il
מזכירה שפ"ח  איריס נאמן irisn@hrhevron.co.il
קב''ס יונתן אלימלך yonatane@hrhevron.co.il
גני ילדים/הסעות רינה בן שבת ganim@hrhevron.co.il
מנהל להב"ה נדב רייכמן nadavr@hrhevron.co.il
ספריות אמונה אריאל emonaa@hrhevron.co.il
תרבות וחוגים יעל חמאווי yaelh@hrhevron.co.il
ספורט יוחאי סביון lotem@hrhevron.co.il
מעונות והגיל הרך חני שפירא hannyis@hrhevron.co.il
מנהלת מרכז להתפתחות הילד יוכי קלמנזון

Yochyk@hrhevron.co.il