הכנות וזמני חג הפסח

הכנות לפסח בצל הקורונה

תושבים יקרים,

ההיערכות השנה לחג הפסח נעשית תחת הגבלות הדוקות של משרד הבריאות במטרה למזער את התפשטות נגיף הקורונה.
לפיכך ריכזנו עבורכם דגשים מיוחדים להכנות, הניקיונות והכשרת הכלים לקראת החג.

 

הודעות אגף התשתיות ואיכות הסביבה

 

  1. פינוי אשפה:


לאור הסגר בבתים ולקראת החג, מוגברת תדירות פינוי האשפה מהישובים.

 

  • יש להקפיד על השלכת האשפה לתוך המכולות ו/או העגלות תוך מודעות ומאמץ לניצול יעיל של נפח המכולות. השלכת פסולת מחוץ למכולות גורמת למטרד סביבתי.

 

  • בשל עומס העבודה מבוצע פינוי אשפה גם בשעות הלילה  על כן יש להרחיק את הרכבים ממכולות האשפה ולאפשר את הגישה אליהם גם בשעות הלילה.

 

  • יש להקפיד על הפרדת בקבוקי פלסטיק, זכוכית ומתכת למיכלי המחזור

 

  1. שטיפת עגלות אשפה

צוות איסוף האשפה יבצע עד החג שטיפה יזומה של עגלות האשפה ביישובים בהתאם ללוחות הזמנים. אנא השתדלו לא לחנות בסמיכות למיכלי איסוף האשפה.


 

  1. כלובי קרטון ונייר וגניזה:

פינוי יבוצע בשבוע שלפני החג, יש לדאוג לפנות קרטונים לכלובי קרטון בלבד.

שימו לב! אין לשים בשום אופן דפים ואביזרים המיועדים לגניזה בתוך מכולת מיחזור. מכולה עם

גניזה לא תפונה! המועצה הדתית דאגה למתקני גניזה בישובים

 

  1. פינוי חמץ: פינוי אשפה של חמץ אחרון בהר יבוצע יום שני י''ב בניסן  6/4יש לפנות לשם חמץ עד השעה 16:00

 

הודעות המועצה הדתית
ע"פ הרב משה כהן, רב היישוב מעון

א זמינות בשבת

לאור הצורך לקבל הודעות מהמועצה, בנוגע לסמיכות לחולה אקראי, לצורך כניסה לבידוד -יש להשאיר פלאפונים זמינים בבית )אין צורך לשאת עלינו(. אדם מהישוב יעמוד בקשר עם המועצה, ויודיע לכלל התושבים או לתושבים ספציפיים, את ההוראות. יש לענות לשיחה בשינוי ) בעזרת פרק האצבע(.

ב. טבילת כלים

היציאה למקווה כלים אינה פשוטה וגם ייתכן שהמים נגועים בנגיף. על כן, אם הטבילה במקווה אפשרית, ניתן לטבול כרגיל ולשטוף עם מים וסבון לאחר הטבילה. אם לא, יש אפשרות לעשות שותפות עם גוי בכלים ולהותיר ברשותנו את הזכות להמשיך להשתמש בכלי. פתרון זה אפשרי לשעת הדחק לכל הדעות  )שו"ע יו"ד קכ, טז; ט"ז ס"ק יח(.  כאשר כן יתאפשר - יש לטבול את הכלים ללא ברכה, או יחד עם כלי אחר המחויב ברכה.

ניתן להיעזר במכון צומ"ת המבצעים מכירה אינטרנטית לגוי ובכך פוטרים את הכלים מטבילה, כולל מכשירי חשמל שיש בעייתיות לטובלם:

/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-https://nirshamti.co.il/e

ג. מכירת חמץ

נעשית בדרך אינטרנטית יעילה ותקפה, בדיוק באותה מידה. פרסום נשלח והנה שוב הקישור

-d/18LUKz5ZKyu/https://docs.google.com/formsx4/edit11zpYMNPVsjQ8UqFSVZLG2B1mHdtpD

ד. ביעור חמץ

כאמור, ישנה בעייתיות להתרחק מן הבית מאה מטר, ובכל מקרה, התקהלות אסורה. על כן ניתן לבער חמץ כשיטת חכמים בכל דרך שהיא )שו"ע תמה, א(. כלומר, אפשר לשפוך חומר הפוגם את החמץ כך שאינו ראוי לאכילת כלב, אז לזורקו לפח האשפה. מי שיכול, שישרוף כזית ) 30 גרם( חמץ, בחצר ביתו לקיים את המצווה לכתחילה.

ה. הכשר כלים

בדף ההלכות שפורסם לציבור ישנן דרכי ההכשר לכל כלי. אם לא תהיה הגעלה קהילתית, בשל חשש התקהלות  )אפשר לפצל ע"י הרשמה מראש(, אזי ניתן לבצע הכשר בבית. במקום הגעלה לכלי מתכת יותר גדולים, ניתן להיעזר בתנור ולהסיקו ל 250 מעלות למשך כעשרים דקות . )כמובן להסיר הידיות ואז להכשיר(. חצובותיש לערות מים רותחים ולצפות בנייר כסף עבה, וזאת במקום ללבן.

ו. תענית בכורות

ראוי שכל בכור, יסיים ספר בפני עצמו, בזמן הפנוי שאנו מצויים בו כעת עד ערב פסח.

מי שאין באפשרותו לעשות זאת, יכול להשתתף בסיום מסכת בטלפון או בזום, ולבקש לטעום מהמזון בסיום, באופן כלשהו )אין זה מעכב(.

בברכת פסח כשר ושמח ובציפייה לישועות בקרוב!

פסח בצל הקורונה בהר חברון.pdf