קבוצת הורים לילדי ADHD

"לזוז במרחב צר" 

קבוצת הורים לילדי ADHD בצל הקורונה
 ד"ר עירית חגי, פסיכולוגית חינוכית בכירה, שפ"ח הר חברון. 
יתקיים ביום ראשון 26.4.20 בשעה 20:30.

המפגש ללא עלות אך דורש רישום מראש