פרטי המבקש

האם בבעלותך כלי רכב? * שדה חובה

פרטי הנכס

האם הנכס בו הינך מתגורר בבעלותך? * שדה חובה

האם בבעלותך נכס נוסף? * שדה חובה

 

הצהרה על הכנסות בני הזוג

חישוב הכנסות * שדה חובה

בעל: האם הינך עובד? * שדה חובה

במידה והבעל עובד ולא יצורפו תלושי שכר לא נוכל לטפל בפנייה

יש לצרף תלושי שכר לפי הצהרתם

יש לצרף תלושי שכר לפי הצהרתם

אשה: האם הינך עובדת? * שדה חובה

במידה והאשה עובדת ולא יצורפו תלושי שכר לא נוכל לטפל בפנייה

יש לצרף תלושי שכר לפי הצהרתם

יש לצרף תלושי שכר לפי הצהרתם

פירוט המתגוררים בדירה והכנסתם החודשית בממוצע בשנה הקודמת

* שדה חובה
הקירבהשם מלא תאריך לידהמספר זהות מצב אישי העיסוקהכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

פירוט מקורות הכנסה נוספים

דמי אבטלה * שדה חובה

במידה והינכם מקבלים דמי אבטלה יש לצרף אישור

הבטחת הכנסה * שדה חובה

יש לצרף אישור

השלמת הכנסה * שדה חובה

יש לצרף אישור

מזונות * שדה חובה

יש לצרף אישור

מילגה כולל מישיבה * שדה חובה

יש לצרף אישור

פיצויים * שדה חובה

יש לצרף אישור

פנסיה מחו"ל * שדה חובה

יש לצרף אישור

פנסיה ממקום עבודה * שדה חובה

יש לצרף אישור

קצבה מחו"ל * שדה חובה

יש לצרף אישור

קצבת זקנה * שדה חובה

קצבת נכות * שדה חובה

יש לצרף אישור

קצבת שארים/תלויים * שדה חובה

יש לצרף אישור

תמיכה אחרת * שדה חובה

כל הכנסה שהיתה בשנת המס נחשבת בחישוב - יש לצרף אישור מתאים

תמיכת צה"ל * שדה חובה

יש לצרף אישור

 

צרוף מסמכים

יש לצרף תדפיסי חשבון בנק מכל הבנקים

יש לצרף אישור מביטוח לאומי על אישור העסקה

יש לצרף אישור מביטוח לאומי על אישור העסקה

הצהרת המבקש

אנא סמן * שדה חובה

Browser not supported