בקשה להנחת ארנונה מטעמי הכנסה

הסבר למילוי הטופס

הנחה מארנונה מטעמי הכנסה מוענקת למחזיקים בדירות מגורים אשר סך הכנסותיהם (ברוטו), מכל מקור שהוא (למעט מספר מקורות הכנסה המוחרגים בתקנות), נמצאות מתחת לרף ההכנסה המזכה בהנחה לפי הנחיות משרד הפנים.

ההנחה מוענקת בשיעור שבין 20% ל-90%, ביחס למספר הנפשות המתגוררות בנכס ולרמת ההכנסה שלהן בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר או בחודשים ינואר עד דצמבר של שנת המס הקודמת.

לצורך חישוב ההכנסה נלקחות בחשבון ההכנסות (ברוטו) של המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.

בינתיים, על מנת להימנע מצעדי אכיפה, יש להסדיר את תשלום הארנונה –תושב עם חוב לא זכאי להנחה.
לבחינה האם הנך עומד בקריטריונים שנקבעו לחץ כאן – קישור לאגרת התושב באתר המועצה.

הנחה שתוגש עד 31.3.2020 תיבדק ובמידה ותאושר תעודכן רטרואקטיבית מחודש 01/2020

הנחה שתוגש החל מ 1.4.2020 ותאושר – ההנחה תינתן מיום הגשת הבקשה.

שימו לב ! לא ניתן להגיש בקשות לאחר 31.05.2020 למעט תושב חדש!

פרטי המבקש

האם בבעלותך כלי רכב? * שדה חובה

פרטי הנכס

האם הנכס בו הינך מתגורר בבעלותך? * שדה חובה
האם בבעלותך נכס נוסף? * שדה חובה

הצהרה על הכנסות בני הזוג

חישוב הכנסות * שדה חובה
בעל: האם הינך עובד? * שדה חובה
יש לצרף תלושי שכר לפי הצהרתם
יש לצרף תלושי שכר לפי הצהרתם
אשה: האם הינך עובדת? * שדה חובה
יש לצרף תלושי שכר לפי הצהרתם

פירוט המתגוררים בדירה והכנסתם החודשית בממוצע בשנה הקודמת

* שדה חובה
הקירבהשם מלא תאריך לידהמספר זהות מצב אישי העיסוקהכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
יש לציין בטבלה את כל המתגוררים בדירה, לרבות ילדי המבקש/ת. ללא מילוי כל הפרטים הטופס לא ייבדק

פירוט מקורות הכנסה נוספים

דמי אבטלה * שדה חובה
במידה והינכם מקבלים דמי אבטלה יש לצרף אישור
הבטחת הכנסה * שדה חובה
יש לצרף אישור
השלמת הכנסה * שדה חובה
יש לצרף אישור
מזונות * שדה חובה
יש לצרף אישור
מילגה כולל מישיבה * שדה חובה
יש לצרף אישור
פיצויים * שדה חובה
יש לצרף אישור
פנסיה מחו"ל * שדה חובה
יש לצרף אישור
פנסיה ממקום עבודה * שדה חובה
יש לצרף אישור
קצבה מחו"ל * שדה חובה
יש לצרף אישור
יש לצרף אישור
קצבת זקנה * שדה חובה
קצבת נכות * שדה חובה
יש לצרף אישור
קצבת שארים/תלויים * שדה חובה
יש לצרף אישור
תמיכה אחרת * שדה חובה
כל הכנסה שהיתה בשנת המס נחשבת בחישוב - יש לצרף אישור מתאים
תמיכת צה"ל * שדה חובה
יש לצרף אישור

צרוף מסמכים

יש לצרף תדפיסי חשבון בנק של שלושת החודשים הרלוונטים מכל הבנקים

הצהרת המבקש

* שדה חובה
Browser not supported