גני ילדים

רכזת: ענת ליפשיץ 

טלפון: 02-9969117   
פקס: 02-9969150

מחלקת גני הילדים אחראית לרישום, שיבוץ ותקנון כל גני הר-חברון. ומהווה גוף מקשר בין משרד החינוך ליישובים. המחלקה עומדת בקשר ישיר ורציף עם הגננות, ועדות חינוך ונציגי היישובים לקידום מערך ערכי ומקצועי, שיבוץ , תחזוקה, הצטיידות ולהעסקת עובדות.
 

ילדים בעלי צרכים מיוחדים מופנים למרכז למידה טיפולי: 

במסגרת פעילות הגן ובשת"פ של הגננות וצוות השפ"ח נעשה מעקב ואיתור ילדים עם קשיים ולקויות, לאחר פעילות האיתור ובשותפות הורים משולבים הילדים המומלצים בתכנית פרטנית ואישית. וכן מופנים לפי הצורך אל היחידה להתפתחות הילד שעל-יד המועצה האזורית הר-חברון ביישוב מעון. 
 

גן משולב: 

פועל כחלק ממערך הגנים האזורי לבעלי צרכים מיוחדים ביישוב בית-יתיר ומשלב ילדים מכל יישובי הר-חברון.
 

השתלמויות:

הפעלת מערך השתלמויות מגוון בנושאים פדגוגיים ובתחום חיי הגן, בטיחות – עזרה ראשונה, תרבות, חיזוק הסמכות ההורית ויישום תכנית הליבה. יצירת פעילויות חברתיות משולבות לסייעות ולגננות ולכל קבוצה בנפרד. ההשתלמויות נעשות ברובן בתוך מסגרת המרפ"ד האזורי ומונחות על-ידי אנשי מקצוע ופיקוח ומהוות בסיס לעבודה משותפת ומלוכדת סביב תכנים משותפים, תכניות עבודה רציפות, חינוכיות וערכיות.
 

פרויקט מיל"ת / הארכת יום לימודים בגני הילדים: 

בשעה טובה ומוצלחת פועלים בשישה ישובים מסגרת הארכת יום הלימודים בגני הילדים. סיוע זה להורי הגנים ממומן על ידי קרן רש"י, משרד החינוך, המוא"ז וההורים. התוכנית מנוהלת על-ידי גננות הגן ופועלת על-ידי צוות מתאים (בשאיפה לעו"ה מקצועיים) ובפיקוח משרד החינוך . 

הפרויקט כולל:  המשך יום הלימודים חמישה ימים בשבוע עד השעה 15:30. בימים אלו יקבלו הילדים מנה חמה – שתסופק על ידי קבלן חיצוני, המאושר במכרז ומופעל על-ידי מנהלת התכנית במשרד החינוך. בנוסף ישולבו הילדים במסגרת פעילויות העשרה בנושאים ערכיים. התכנית בפיקוח משרד החינוך ביישוב. מחלקת החינוך במוא"ז מובילה את הפרויקט כערך מוסף לתלמידים, בו הם נהנים ממסגרת ומארוחה בצורה מסודרת וכחלק מסדר יום ולימוד ערכי. וכסיוע להורים עובדים והורים המתמודדים במציאות של אי ודאות ומרחק רב מהעבודה לביתם. אנו תקווה שההצלחה בעבר במסגרת דומה של יום חינוך ארוך, הכדאיות וההבנה של הפרויקט תסייע ותעשיר את הילדים והוריהם.  

במסגרת המתנ"ס מקבלים כל ילדי הגנים "סל תרבות" הכולל: ריתמיקה, רב גן, פעילויות ערכיות ומסיבות משותפות, טיולים, חגיגת יום העצמאות, פיסול והופעות שונות. במידת הצורך נותנת המועצה תמיכה ארגוני וייעוצי בצהרונים.

בשנת תשס"ח פועלים במועצה 24 גני ילדים וגן משלב – חנ"מ.