העברת מטופל הסובל מאירוע מוחי חד למרכז צנתורי מוח 2016