שינוע חולי קורונה תוך שימוש במצלמה ומוניטור ייעודי