אגף הביטחון

אגף הביטחון

אגף הביטחון אמון על המענה הביטחוני וחיזוק תחושת הביטחון האישי של התושבים בשגרה, וכן על מוכנות והיערכות של צוותי החירום, התושבים, הישובים והמרחב לאירוע חירום ביטחוני ואזרחי.

תחומי אחריות

 • תיאום קשר עם כוחות הביטחון וכוחות ההצלה בגזרה.
 • הקמה ואחזקה של מרכיבי ביטחון ביישובים.
 • אבטחת מוסדות חינוך.
 • הכנת הישובים והמועצה להתמודדות בשעת חירום.
 • מוכנות לחירום מל"ח פס"ח.
 • הקמה, ניהול ובקרה של מערך החירום במועצה: רפואה, כיבוי אש, יחידת
 • מתנדבים, צוותי כוננות.
 • ייעוץ והכוונת הרבש"צים )רכז ביטחון שוטף צבאי( ביישובים.
 • הפעלת מוקד ביטחוני – מוקד 4 ומוקד אדוריים.
 • תקינות מקלטים.

יחידות באחריות אגף בטחון:

 • מוקד בטחוני
 • כבאות
 • רפואה
 • אבטחת מוסדות חינוך

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני
ימים א'- ה'8:30-15:30 // בהשארת הודעה במענה הקולי חזרה לפונה ביום העבודה

 

פרטים ליצירת קשר:

בטחון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
נדב צחור מנהל מחלקה 02-9969118 052-6071898 nadav@hrhevron.co.il
ענת ישעיהו מזכירה 02-9969119 Anaty@hrhevron.co.il
יוסי אדרי קב"ט מוסדות חינוך 02-9969121 Yosia@hrhevron.co.il
נתנאל בן שי סגן קבט מוס"ח ומתכלל מבצעי 053-2224002 netanelbs@hrhevron.co.il
איציק קדוש כיבוי 02-9969171 Izakk@hrhevron.co.il
סייר מוסדות סיור מוסדות 02-9969615 Siurm@hrhevron.co.il
אלישיב אמיתי רפואה 0527993544 elyashiv@hrhevron.co.il
דורון לוי משטרה 02-9969111 Police@hrhevron.co.il
בת שרות בת שרות 02-9969174