מחלקת גזברות

מחלקת גזברות אמונה על ניהול מערכת כספים תקינה של כל יחידות המועצה וגופיה ומגבשת את המדיניות הכלכלית, בהתאם לחזון המועצה. במסגרת זו המחלקה אחראית על גיוס וניהול המשאבים הכספיים של המועצה, בניית התקציב וניהולו, תוך שמירה על מסגרת התקציב. צוות המחלקה פועל תוך הקפדה על חוקים, צווים ותקנות החלים על רשויות מקומיות, בשיתוף ובקבלת החלטות עם הנהלת המועצה ובאישור מליאת המועצה.
 

תחומי אחריות

 • הכנת תקציב המועצה ובקרת ביצוע.

 • הכנת דו“חות כספיים רבעוני ושנתי בהתאם להוראת הדין.יהם בתחומי תקציב ומנהל תקין.
  ניהול ביטוחי המועצה.

 • הוצאה לפועל של המדיניות הכלכלית.

 • גיוס מקורות מימון.

 • קשר יוזם ושוטף עם משרדי ממשלה וגורמי חוץ בכל הנוגע לפעילויות המועצה: גיוס

 • משאבים, תקציבי פיתוח.

 • ניהול תקציבי הפיתוח ופרויקטים.

 • בקרה על ניהול תקין של תקציבי הישובים, תאגידים, עמותות ומוסדות נתמכים.

 • סיוע בפיתוח כלכלי של הישובים.

 • מימוש הכנסות המועצה בהתאם לחוקים ולתקנות.

 • יישום מדיניות תשלומים ואשראי מול ספקים, ישובים ומוסדות.

 • מתן הדרכה וליווי מחלקות המועצה לביצוע פעולות

 •  

שעות פעילות מחלקת הגזברות:

קבלת קהל: בכל יום א-ה משעה 9:00 ועד 13:00
שעות מענה טלפוני: בכל יום א-ה משעה 9:00 ועד 13:00

כמו כן ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי ואנו נחזור לתושב.

מענה טלפוני וקבלת קהל במחלקת הגבייה:

ימים א', ה'- 9:00-13:00

ימים ב', ד'- 12:00-16:00

טלפון במחלקה: 02-9969108 
כתובת אלקטרונית לפניות: gviya@hrhevron.co.il

פרטים ליצירת קשר:
 

שם

מס' טלפון

 מס' נייד / דוא"ל

רונן כהן -גזבר המועצה

02-9969107

gizbar@hrhevron.co.il

אילנה אלן - מזכירת המחלקה

02-9969139

gviya@hrhevron.co.il

עובדיה זכריה - מנהל חשבונות ראשי

02-9969109

 ovadiz@hrhevron.co.il

צ'יקו קרמונה - מנהל חשבונות - ספקים וישובים 

02-9969110

 chico@hrhevron.co.il

הילה בוגטוס -  מנהלת תב"רים

02-9969178

hilab@hrhevron.co.il 

איציק רוזיליו- מנהל רכש ובטיחות

02-9969112

052-8990300

סימונה שריון - מנהלת מחלקת גביה 

02-9969193

gviya@hrhevron.co.il

סינטיה קוסטיקה - רכזת הנחות ארנונה וחיובים

02-9969108

gviya@hrhevron.co.il