אגף תשתיות ואיכות הסביבה

תשתיות או לא להיות...


תקציר פעילות המחלקה 2015 - חדשנות, שירותיות והתאמה לצמיחה הדמוגרפית

'אור ליהודים'

 

חשמל ותאורה:

 • במהלך שנת 2014 ביצענו בשיתוף חב' החשמל כ-12 פרוייקטים לשיפור אספקת החשמל ביישובים:
  לדוגמא: הגדלת החשמל בסנסנה ל – 1250 אמפר, הגדלות חשמל ביישובים: אשתמוע, סוסיא, נגוהות ותלם.
 • צמצום תקלות החשמל ושיפור זמן סבב לטיפול ב- 30%.
 • פרוייקט "עד 120": שדרוג תאורות רחוב וביטחון והוספת 120 פנסים ביישובים.

 

מים- המועצה פועלת עם מקורות לאספקת מים סדירה ליישובים.

 • פרויקט "מקורות" להגדלת איגומי מים ביישובים בית חג"י ( 700 קוב ) ומעלה חבר (500 קוב) הושלם.
 • התקנת מערכת פיקוד אלחוטי פתרון בקרה לגלישות/חוסר מים: כרמל, עתניאל, ליבנה
 • צמצום פחת והגדלת ספיקות: תלם, שמעה

 

מתקני טיהור וביוב: במועצה 11 מתקני טיהור שפכים.

 • בשנת 2014 יצאנו  לפרסום מכרז לתכנון והקמת מתקן חדש בסוסיא,
 • פרסום מכרז לתכנון והקמת מתקן חדש באזור התעשייה "מיתרים"
 • קידום פרוייקט טיפול וטיהור שפכי אשכולות
 • מסירה קו ביוב ומתקן טיהור – מעלה חבר
 • מסירה קו ביוב: סנסנה – להב
 • שדרוג מערכות סניקה וקווי ביוב ב- 3 יישובים.

 

כבישים, תאורות בצמתים ובכבישים בשיתוף "נתיבי ישראל"

 • תאורת צומת 358 – סנסנה הושלמה והופעלה.
 • תאורת צומת חלחול הושלמה וחוברה.

המועצה שומרת על איכות הסביבה ומיישמת יוזמות לקיימות, בריאות ואיכות הסביבה:

 

צמצום נפח הפסולת :

בשנה שעברה כ- 88 טון הועברו למיחזור שמתוכם: 68 טון קרטון, 6 טון נייר, 10 טון בקבוקי פלסטיק ואחר.

 • המועצה יוזמת ומעודדת חינוך לאיכות הסביבה ופיתוח בר קיימא בקהילה.
 • הוקמו גינות קהילתיות ב- 7 יישובים.
 • מיחזור בהר ל-5 זרמים:  קרטון, נייר, פלסטיק, זכוכית, מתכת: הושלם תהליך התקנת מתקנים בכל   היישובים.
 • מיחזור קומפוסטציה – כ-180 קומפוסטרים הוצבו בביתם פרטיים.
 • מתקנים לאיסוף סוללות משומשות, הוצבו בכל היישובים, מוסדות ציבור וחינוך.
 • גזם: שיפור שירות – נוספו סבבי פינוי גזם וגרוטאות לרווחת התושבים. בוצעו 26 סבבים ביישובים.
 • נרכשו ושודרגו כ- 100 כלי אצירה לאיסוף פסולת:
 • מסתורי אשפה נבנו ב- 3 יישובים בשכונות חדשות ביישובים.
 • תחנות הסעה: הוקמו 8 תחנות הסעה חדשות ביישובים ובמוסדות החינוך.
 • צמצום ריבוי חתולים משוטטים בוצעו ב-7 יישובים: שמעה, לבנה, אדורה, טנא עומרים, עתניאל, סנסנה    ואשכולות.