סדרי ההרשמה לנישואין

אנו שמחים לטפל בפנייתכם לרישום נישואין, ולהביא בפניכם מספר הוראות שיהיו לכם לעזר :

 1. בני הזוג, בין אם הם רווקים, גרושים או אלמנים, העומדים להינשא במזל טוב, חייבים להופיע יחדיו באופן אישי בפני רב "רושם נישואין" , כשלושה חודשים עד כחודש וחצי לפני מועד הנישואין. הרב יברר את הפרטים המדויקים של בני הזוג ויכין תיק נישואין כנדרש.
 2. לשם פתיחת תיק נישואין, על בני הזוג להצטייד בדברים הבאים :
  1. תעודת זהות רישמית בלבד- כולל הספח (ולא תעודה מזהה אחרת) + צילום. 
  2. תעודת נישואין או כתובה של ההורים + צילום. כשההורים גרושים - להביא תעודת גירושין ומעשה בית דין.
  3. 3 תמונות פספורט.
  4. תשלום "אגרת רישום נישואין" בשיק בסך 600 ₪  לפקודת מועצה דתית הר חברון. סטודנטים/ות, חיילים/ות, בחורי ישיבה ובנות ש.לאומי זכאים להנחה בסך 40% - סך התשלום 360 ₪.
  5. כל אחד מבני הזוג (אם שניהם תושבי האזור) יביא אתו  2 עדים יהודים (לא קרובי משפחה), על העדים להביא תעודת זהות! העדים יעידו כי הם מכירים את הנרשם כיהודי, ואת מעמדו האישי (רווק, גרוש, אלמן) והם מאשרים שאין מניעה הלכתית לנישואיו כדת משה וישראל.
  6. אם אחד מבני הזוג אינו תושב הר חברון, עליו להצטייד בתעודת רווקות מקורית שהונפקה ברבנות שבעיר מגוריו.
  7. צילום תעודת כשרות של האולם/הקייטרינג, שיהיה בתוקף לתאריך האירוע.
 3. גרוש או גרושה ימציאו תעודת גירושין מקורית + מעשה בית דין.
 4. אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה מקורית של בן/בת הזוג.
 5. תייר או תושב חו"ל הנרשם לנישואין בארץ, חייב להציג אישור מרבנות מוסמכת בארצו, או מבית דין רבני מוסמך בישראל, המעיד על מעמדו האישי. על המסמכים להיות מקוריים.
 6. גר או גיורת ימציאו תעודת גירות מקורית מבית דין רבני מוסמך בישראל, ואישור המרת דת ממשרד הדתות. גיור שנעשה בחו"ל חייב אישור בית דין  מוסמך בארץ.
 7. עולים חדשים ( שעלו אחרי 1990 ) יביאו אישור יהדות ורווקות מבית דין + תעודת עולה.
 8. תוקף חתימת העדים בתיק הנישואין ובתעודת הרווקות, הוא עד 3 חודשים בלבד ממועד הרישום. לאחר  3 חודשים יש להתחיל את כל התהליך מחדש.
 9. קטינים הבאים להירשם חייבים להביא הורה שיביע את הסכמתו לנישואין.

  את זמן הרישום יש לתאם מראש!     אנא הקפידו על ההוראות!


עבור תושבי ה"ציר המזרחי":

הרב יעקב אוהב ציון - רושם בביתו בכרמל - נייד: 052-8903506   טלפקס: 02-9605050
 

עבור תושבי ה"ציר המערבי":

הרב משה אליעזר הלוי רבינוביץ - רושם בביתו בבית חג"י  -  נייד: 050-8743562  טלפקס  : 02-9960545


המועצה הדתית הר חברון            
טלפון: 02-9969145             
פקס: 02-9961720