הטופס פתוח להגשה עד סוף אפריל 2021.

הבקשות יידונו בועדה המאשרת, בסוף שנת הלימודים – עדכון ישלח למי שימצא זכאי.

בנוסף לקריטריונים הקבועים לזכאות ילקחו בחשבון גם השפעות הנחיות הקורונה על הגעה פיזית לבי"ס.

- הגשת הבקשה הסתיימה -