כתובת למשלוח דואר:
מועצה אזורית הר חברון 
אזור תעשייה מיתרים
ד.נ הר חברון
מיקוד: 9043550

מרכזיה: 02-9969111