ועדות המליאה

        א.  הנהלת המועצה + (ועדת תמיכות)

ב. ועדת מכרזים

יוחאי דמרי – יו"ר

שוש אדר

ראובן טל

אתי אדרי

שמוליק צביאל

אבי שליש – גזבר

אלירם אזולאי – מנכ"ל

מיקי הראל  - יו"ר

איתמר קינד

אלירם אזולאי  - מנכ"ל

                       ג. ועדת ביקורת

ד. ועדת הנחות בארנונה

נעם חן –יו"ר

איתמר קינד

רועי גולדשמידט

דוד סגל -מבקר פנים

אבי שליש – גזבר

אלירם אזולאי– מנכ"ל

שוש אדר – יו"ר

רפי קדוש

איתמר קינד

אבי שליש – גזבר

שריון סימונה – רכזת הועדה

רפי וורצמן – מנהל מח' רווחה

ה. ועדה לתכנון ובניה

ו. ועדת מכרזים כ"א

יוחאי דמרי – יו"ר

יונתן שמיר – מנהל מח' הנדסה

אינה פלין – מהנדסת הוועדה

ישי גבאי

רועי גולדשמידט

מיקי הראל

אלירם אזולאי – מנכ"ל

שרית דפני – נציג ציבור

אלירם אזולאי – מנכ"ל, מרכז הוועדה.

ז. ועדה לקידום מעמד הילד

אלישבע רוזנפלד – יו"ר

ח. ועדת רכש ובלאי

           ט. ועדת ביטחון ומל"ח

אבי שליש – גזבר

אלירם אזולאי – מנכ"ל

עמיר פישר, עו"ד – יועץ משפטי

הגורם המקצועי

נעם חן – יו"ר

ישראל לבינסון

רועי גולדשמידט

דן קאפח

(משתתפי ועדת מל"ח מצוות המועצה)

י. ועדה לקידום מעמד האישה

יא. ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

שוש אדר – יו"ר

ישי גבאי

יעל חמאוי

אלישבע רוזנפלד – יו"ר

אוה מנצור

יוחאי דמרי

אלירם אזולאי

יב. ועדה למאבק בנגע הסמים

יג. ועדה חקלאית

שוש אדר – יו"ר

שלומי רביבו (תלם)

מיקי הראל

יו"ר מועצת התלמידים בהר

נעם חן - חבר

יד. ועדת תחבורה

טו. ועדת ייזמות עסקית

אתי אדרי – יו"ר

אלירם אזולאי – מנכ"ל

אלון קרקובסקי

אריק הליפקס

יועד וילנר

מיכל אגל טל

שוש אדר

ראובן טל

ישי גבאי

טז. ועדת תיירות והסברה

יז. ועדת חינוך

אתי אדרי

נתי ישראלי

רועי גולדשמידט

ישי גבאי

אלישבע רוזנפלד

אתי אדרי

יח. ועדת איכות הסביבה

יט. ועדת תמרור

נעם חן

עוזי בכר

יונתן שמיר

שוטר קהילתי

חיים תבו

אלירם אזולאי

כ. ועדת ערר לארנונה

כא. ממונה על הטרדה מינית –מצליח פלורנס

חיילי תורגמן – עו"ד

צביקה פלג

דובי רייזמן

עו"ד חגי שימרון

ציפי הרשקו – מזכירת הוועדה

כב. ממונה על מעמד האישה – יעל חמאוי

כג. ממונה על פניות הציבור –דוד סגל

כד. ממונה נגישות – חני שפירא

כה. ממונה חופש המידע – מצליח פלורנס

כו. צוות תיקון ליקויים

אלירם אזולאי

אבי שליש

מצליח פלורנס
 

                                          מליאת המועצה

שלמה פריינטה  – אדורה                                   שמוליק צביאל  – פני חבר

ישי גבאי – אשכולות                                         רעות מעודה - נגוהות

ראובן טל – בית חג"י                                        איתמר קינד - סוסיא

הדר בן גרא – מצדות יהודה                            יאיר שנייד  - סנסנה

אלישבע רוזנפלד – כרמל                                  רפי קדוש – טנא עומרים

אתי אדר – שני (ליבנה)                                     רועי גולדשמידט - עתניאל

נעם חן – מעון                                                   שוש אדר - שמעה

מיקי הראל – תלם                                            יוחאי דמרי – ראש מועצה