חירן

אנשי קשר לקליטה:
שמואל בזק
: 052-2090330
shmuelb20@gmail.com