שימו לב! ללא צירוף המסמך הסרוק של בקשת התמיכה לא נוכל לטפל בפנייתכם.

נא להעלות קובץ המכיל סריקה של כל עמודי הטופס הידני. גודל טופס מקסימלי: עד 6 MB, סוגי קבצים נתמכים doc, docx, pdf, jpg, png, tif.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
האם המוסד נתמך בשנים קודמות ע"י מועצה אזורית הר חברון * שדה חובה
 

אם המוסד נתמך בעבר, נא לציין את השנים בהן נתמך.

 

נא לכתוב כל שם רשות מקומית או משרד ממשלתי בשורה נפרדת.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

נא לציין שנה וחודש, אם ידוע

 

נא לציין שנה וחודש, אם ידוע

 
 
 
 
 
 
 
 

גודל קובץ מקסימלי: 500 KB, סוגי הקבצים הנתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.

 
 

גודל קובץ מקסימלי: 500 KB, סוגי הקבצים הנתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.

 

גודל קובץ מקסימלי: 500 KB, סוגי הקבצים הנתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.

 

כולל פירוט ההכנסות לפי מקורות, פירוט הוצאות וכן פירוט נכסי המוסד, השקעות, פיקדונות, חשבונות בנקים ויתרותיהם. גודל קובץ מקסימלי: 500 KB, סוגי הקבצים הנתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.

 

גודל קובץ מקסימלי: 2 MB, סוגי הקבצים הנתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.

 

לשנת הכספים בעדה מבוקשת התמיכה לרבות פירוט מלא של ההכנסות הצפויות או המבוקשות ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה. גודל קובץ מקסימלי: 2 MB, סוגי הקבצים הנתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.

 
 

גודל קובץ מקסימלי: 500 KB, סוגי הקבצים הנתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.