פרסומי המחלקה

-לצפיה בקובץ דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2015 לחץ כאן

 

-לצפיה בקובץ דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2016 לחץ כאן