מידע אודות חופש המידע

 

חוק חופש המידע:

חוק חופש המידע תשנ"ח - 1998 אשר נכנס לתוקפו ב- 1/9/1999 נחקק כחלק ממהפיכת השקיפות והוא קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.

החוק כולל הוראות לגבי מידע שרשויות ציבוריות צריכות מיוזמתן להעמיד לרשות הציבור. כמו כן הוא מחייב את הרשויות הציבוריות למסור מידע בתגובה לבקשות המתקבלות על ידי הציבור, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק ובהתאם להליכים וללוחות זמנים הקבועים בו.

מועצה אזורית הר חברון רוצה לקדם ולשפר את השקיפות ואת שיתוף התושבים בנעשה במועצה וזאת מתוך הבנה שהדבר יחזק את הקשר והאמון של התושבים במועצה ולכן היא רואה ביישום החוק ערך חיובי.

 

חוק חופש המידע:

חוק חופש המידע.pdf