דרכי התקשרות עם הממונה על חופש המידע.

לתפקיד הממונה על חופש המידע, מינה ראש המועצה את מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה - הגב' פלורנס מצליח.

טל:       02-9969102

פקס:     073-2370640

דוא"ל:   harhev@hrhevron.co.il

כמו"כ ניתן לשלוח בדואר לכתובת: ד.נ הר חברון, פארק תעשייה מיתרים, מיקוד 9043550

 

לטופס פנייה מקוון דרך היחידה הממשלתית לחופש המידע לחץ כאן

לטופס פניה לממונה על חופש המידע להורדה לחץ כאן