חשבות

חשבות

  • ניהול התקציב והתזרים השוטף והבלתי שוטף
  • העברת אחזקת ועדים ליישובים ותמיכה למוסדות
  • דיווח דוחות פנימיים רבעוניים וסטטוטוריים בהתאם לנדרש
  • ביצוע תשלומים
  • ניהול המצ'ינג מול היישובים

מר עובדיה זכריה/ציקו קרמונה