מתנדבים - נוער

שם 

יישוב

מספר טלפון

אביחי גנת סוסיא 058-6238213
אהד בוולבסקי סנסנה 052-2910011
אורי בוולבסקי סנסנה 052-7070358
גיל אראל סנסנה 050-6742222
גלעד גור סנסנה 052-5425861
יותם ינון אליה סנסנה 052-5094355
נווה אזולאי סנסנה 052-4764407
שקד תורגמן סנסנה 050-2207481
אורי וילנר סנסנה 055-6633679
אודיה הכהן יתיר 058-5678788
ידיד חזן יתיר 052-6071324
עטרה מימון יתיר 052-7014483
ינון גולדשטיין יתיר 058-7203056
בניהו באלס עתניאל 053-6202164
טליה פרץ עתניאל 058-6732285
מנחם יצחק הכהן עתניאל 055-6629936
רבקה אשר עתניאל 058-4399755
שחר פרילוק עתניאל 054-7447540
אפרת פרץ עתניאל 058-6483647
אליהו שרים עומרים  053-9219882
נאור לוי עומרים 055-6640907
עמנואל יחד מעלה חבר 052-2272827
אריאל פינקוס (שפירא) מעלה חבר 052-3768772
שלמה כהן מעלה חבר 058-4961220
רני כהנא  כרמל 053-5330174