פריסת אמבולנסים

 

קוד מבצעי

יישוב

הערות

אחראי אמבולנס 

 אמבולנס 3141 סנסנה "משופר" עמיחי לוי - 052-7929590
אמבולנס 3151 עומרים   שלומי נוח - 054-6700454
אמבולנס 3126 עתניאל "משופר" אביה גולדשטיין- 054-4929431
אמבולנס 703 עתניאל ממוגן ירי אלי רוזנברג - 052-5665205
אמבולנס 3125 נגוהות   אורן בן דריים - 050-5067220
אמבולנס 3128 בית חג"י   אייל רדמי- 054-8183838
אמבולנס 771 תלם \ אדורה   אליעזר אלבז- 054-4221539
אמבולנס 3144 תלם \ אדורה "משופר" ישראל הורנשטיין- 054-2569663
אמבולנס 690 מעלה חבר 4*4 שמעון זוננפלד- 052-5665862
אמבולנס 3152 כרמל   משה לב- 052-8903555
אמבולנס 756 כרמל ממוגן ירי קובי כהנא - 052-8990137
אמבולנס 3129 יתיר   ארל'ה מלכה- 052-4767436
אמבולנס 72 עשהאל אט"ן אבינועם סומטריץ' - 054-5236538