קבוצות whatsapp - בואו נעשה סדר

שם הקבוצה

יעוד

קהל יעד

להצטרפות לקבוצה

"העשרה מקצועית הר חברון"
 


תכני העשרה שבועיים
(אין לשלוח תגובה)

קהל יעד:
כלל צוותי הרפואה

 להצטרפות יש לפנות
לבת השירות - נהרה

"העשרה מקצועית למתקדמים"


תכני העשרה ודיונים מקצועיים
(למתקדמים)

קהל יעד:
כלל צוותי הרפואה

להצטרפות יש לפנות
לאלישיב אמיתי

"רפואה הר חברון מנהלתי"


עידכונים מנהלתיים שוטפים

קהל יעד:
מתנדבים - בוגרים

להצטרפות יש לפנות
לבת שירות - נהרה 

"המד"איסטים של ההר"


עידכונים מנהלתיים שוטפים 

קהל יעד:
מתנדבים - נוער

להצטרפות יש לפנות
לבת שירות - נהרה

"שיבוץ משמרות"


פרסום הצעות הצטרפות למשמרות 
בתחנות מד"א פעילות
(רק הצעות, לא בקשות - 
תיאומים מתבצעים בפרטי)

קהל יעד:
כלל צוותי הרפואה

להצטרפות יש לפנות
לבת השירות - נהרה 

"רפואה הר חברון מטה"


עידכונים מנהלתיים לבעלי תפקידים

קהל יעד:
בעלי תפקידים, 
כלל אחראי האמבולנסים

להצטרפות יש לפנות
לאלישיב אמיתי 

"רפואה יהודה - בעלי תפקידים"


עידכונים מנהלתיים שוטפים
וחיבור כלל גורמי הרפואה בגיזרה
(מד"א וצה"ל) 

קהל יעד:
בעלי תפקידים (הר חברון, קריית ארבע חברון) 
גורמי רפואה בחטיבה, מטפלים בכירים בגיזרה

להצטרפות יש לפנות
לאלישיב אמיתי

"רפואה הר חברון - עובדים"


עידכון שיבוץ כוננות יומי

קהל יעד:
עובדי מועצה

להצטרפות יש לפנות
לאלישיב אמיתי

"רפואה _(שם יישוב)_  מנהלתי"


עידכונים מנהלתיים שוטפים
ספציפיים לצוות היישובי

קהל יעד:
צוותי הרפואה בישוב ספציפי

להצטרפות יש לפנות
לאחראי אמבולנס יישובי

"רפואה _(שם יישוב)_ מבצעי"
הקפצה ותיאום בין אנשי הצוות
בזמן אירוע 
קהל יעד:
צוותי הרפואה ביישוב ספציפי 

להצטרפות יש לפנות :

לאחראי אמבולנס יישובי

"ניהול רפואה הר חברון" ניהול אירועים חריגים קהל יעד: 
בעלי תפקידים רפואה,
מוקדים 
ובעלי תפקידים ביטחון 
 
"צוות סיעודי הר חברון "

עדכונים מנהלתיים שוטפים
לצוותי הסיעוד בהר חברון 

קהל יעד:
אנשי סיעוד בהר חברון  
להצטרפות יש לפנות : 
לאלישיב אמיתי 

"מיילדות - הר חברון" 

 

הודעה בזמן קבלת לידה בלבד, 
כסיוע לצוות
קהל ייעד: 
מיילדות בהר חברון 
להצטרפות יש לפנות:
לאלישיב אמיתי