השלמת ציוד לאמבולנס

נהלי השלמת ציוד לאמבולנסים: 

השלמת הציוד לאמבולנסים תתבצע בבניין המועצה (מיתרים) בשעות העבודה (ימים א' - ה', 8:00 - 16:00 ) .
בתיאום מול אלישיב נהרה,
יש לציין בדוח המעקב (שתלוי על דלת הארון) את הציוד שנלקח. 
בנוסף, ניתן להשלים ציוד בתחנות מד"א בסיום פינוי (ירושלים באר שבע) . 

מילוי והחלפת חמצן:

כנ"ל שאר הציוד ניתן להחליף במועצה גליל חמצן גדול וקטן. 
כמו כן ניתן להגיע לתחנות מד"א ולהחליף למלא גליל.   

בהצלחה