רשימת טלפונים - מוקדים מרחביים

מרחב מוקד

טלפון מנהלתי

טלפון מוקלט

מ. ארצי מנהלתי:
03-6300222
מוקלט:
03-7399158
איילון מנהלתי:
03-9697770
מוקלט:
03-9690373
ירדן מנהלתי:
04-6421333
04-6421334
04-6421335
מוקלט:
04-6407446
דן מנהלתי:
03-5460111
מוקלט:
03-5446249
ירושלים מנהלתי:
02-6523133
מוקלט:
02-6537481
ירקון מנהלתי:
03-9345588
מוקלט:
03-9390179
חוף מנהלתי:
04-8512233
מוקלט:
04-8552312
לכיש מנהלתי:
08-8551333
08-8551332
מוקלט:
08-8669173
נגב

מנהלתי: 
08-6274767
08-6278333

מוקלט:
08-6652086
שרון מנהלתי:
09-8623333
מוקלט:
09-8335499