גורמים ברי שינוי המקושרים לשיפור בהישרדות לאחר דום לב המתרחש מחוץ לכותלי בית החולים