הוראת שעה - הגישה למטופל המסרב קבלת טיפול או פינוי