הנחיה מקצועית - פינוי מטופלים באמצעות מסוק שיקולים רפואיים