הנחיה מקצועית - הכרזה על מוות ע"י פארמדיק במתאר טרום אישפוזי