הכנות לחג הפסח התשע"ח

תושבים יקרים, לקראת חג הפסח הבעל"ט, אנו מבקשים להביא לידיעתכם מס' נושאים:

1. פינוי אשפה: לקראת החג נגביר בעז"ה את תדירות פינוי האשפה מהישובים.

  • אנו מבקשים מהתושבים להשליך אשפה לתוך המכולות ו/או העגלות תוך מודעות ומאמץ לניצול יעיל של נפח המכולות. השלכת פסולת מחוץ למכולות גורמת למטרד סביבתי.
  • בשל עומס העבודה אנו נפנה אשפה גם בשעות הלילה, ומבקשים מראש את הבנתכם על הרעש שיגרם, נבקש גם בשעות הלילה להרחיק את הרכבים ממכולות האשפה ולאפשר את הגישה אליהם.

           2.שטיפת עגלות אשפה: בין התאריכים: 20-22/3/18 תתבצע שטיפת כלל עגלות האשפה, אנו מבקשים בימים אלה לא לחנות רכבים צמודים לעגלות.

3. פינוי גזם וגרוטאות: בימים הקרובים תוגבר תדירות פינוי הגזם והגרוטאות, אנו מבקשים מהתושבים לפנותם עד תאריך 27/3/18.

* יש לרכזם בפינות הגזם בלבד.

4. פסולת בניין: אין להשליך פסולת בניין למכולות האשפה הרגילות. יש לפנות את פסולת הבניין ע"י הקבלן או באופן עצמאי לאתר מורשה. פסולת בניין מזיקה למערכת הדחס במשאית פינוי האשפה ועלולה לגרום לתקלות חמורות.

5. כלובי קרטון ונייר: פינוי יבוצע בשבוע שלפני החג, יש לדאוג לפנות קרטונים לכלובי קרטון בלבד.

* שימו לב! אין לשים בשום אופן דפים ואביזרים המיועדים לגניזה בתוך מכולת מיחזור. מכולה עם גניזה לא תפונה! מועצה דתית דאגה למתקני גניזה בישובים.

 

 פינוי אשפה אחרון לפני החג יתבצע ביום חמישי 29/3 עד השעה 16:00 אנא פנו את החמץ בהתאם.

צוות אגף התשתיות משתדל לעשות את המיטב לרווחתכם, נשמח לקבל כל הארה דרך: מזכירי היישובים, במייל:  dinaa@hrhevron.co.il או באפליקציית הר חברון.

 

          ביחד נשמור על הר נקי.

 

             בברכת חג פסח כשר ושמח,

             עוזי בכר,

                  מנהל אגף תשתיות ואיכה"ס