אגרת טראומה 83- מתן הקסאקפרון במתאר טרום בית חולים